Nu har vi bytt namn till    KÄLLSTRÖMS ELEKTRISKA AB

Nu även Storköksservice 

 

Vår miljöpolicy

 

Källströms  Elektriska AB är mycket medvetna om det nödvändiga i att aktivt bidra till  att skydda och förbättra vår gemensamma miljö, och att ta hänsyn till att naturen inte har obegränsade resurser.
Vår verksamhet skall kännetecknas av omtanke om miljön.
Detta uppnår vi genom att:    


  •  vi i vår roll som entreprenör aktivt verkar för att vår verksamhet miljöanpassas.                 
  •  ständigt inhämta den senaste kunskapen avseende miljöfrågor som berör vår verksamhet.                 
  •  vid val av leverantörer och material skall vi sträva efter att använda material som ger så liten total miljöbelastning som möjligt.              
  •  utnyttja retursystem för att i möjligaste mån sortera och återvinna restprodukter och restavfall.                   
  •  planera vår verksamhet avseende transporter så att de sker på ett så energieffektivt sätt som möjligt               
  •  informera och uppmuntra personal att tänka och agera miljövänligt och ta ett personligt ansvar för miljön.                   
  •  föreslå energieffektiva lösningar, material och produkter som är bra miljöval samt återvinningsbara
  •  restprodukter och avfall källsorteras och farligt avfall t.ex. lysrör och tungmetaller återtas för återvinning