Nu har vi bytt namn till    KÄLLSTRÖMS ELEKTRISKA AB

Nu även Storköksservice 

 

                           Vår kvalitetspolicy


 

För oss på Källströms Elektriska är kvalitet och miljö en gemensam hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats, med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led. Det är våra kunder som skall vinna på att vi ständigt arbetar med att uppfylla våra kvalitetsmål. Uppfylls detta kommer vårt redan goda rykte att   sprida sig ytterligare. Det uppnår vi bla,genom att:      • fortlöpande utbilda vår personal för garantera att kvaliteten bibehålls.
  • alla arbeten ska utföras i enlighet med föreskrifter, lagar och avtal.
  •  att maskiner och produktionsutrustning alltid skall anpassas till den höga kvalitetsnivå som vi eftersträvar.
  •  engagera våra medarbetare genom delaktighet och stort inflytande.
  •  verka för långsiktiga kundrelationer